Zbigniew Szczypiński: O konferencji „Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki”

akademia2016-10-31.

[dropcap]P[/dropcap]arę dni temu, w murach Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się ważna — w mojej opinii — konferencja „Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki ?” zorganizowana przez prof. Grzegorza Kołodkę.

Konferencja ta zgromadziła za wspólnym stołem 9 wicepremierów i ministrów gospodarki w polskich rządach po 1989 roku, w tym wicepremiera, ministra gospodarki i ministra finansów w rządzie Premier Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego.

Dla jasności obrazu wymieńmy w porządku alfabetycznym uczestników dyskusji: Marek Belka, Marek Borowski, Henryk Goryszewski, Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński, Jacek Rostowski i Janusz Steinhoff.

To prawie pełna i godna reprezentacja wszystkich ministrów odpowiedzialnych za polską gospodarkę w okresie transformacji ustrojowej po 89 roku.

Podstawą dyskusji była „Strategia dla Polski” autorstwa ministra Morawieckiego, jej trzecia wersja prezentowana przez rząd Beaty Szydło.

Po blisko godzinnym wystąpieniu premiera Morawieckiego – autora strategii, prof.Kołodko poprowadził panel, w którym uczestnicy odpowiadali na stawiane im przez moderatora pytania oraz formułowali krytyczne — ale i pochlebne — opinie wobec dyskutowanej strategii, a także rady i życzenia pod adresem autora i urzędującego ministra jednocześnie.

Działo się… (nie jestem w stanie zreferować całości dyskusji, chętnych odsyłam do wiszącej na YouTube blisko czterogodzinnej relacji, „Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki ?  –  debata premierów Akademia Leona Koźmińskiego”).

3/3 “Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki? – debata premierów” Akademia Leona Koźmińskiego

Uploaded by Kozminski University (Akademia Leona Koźmińskiego) on 2016-10-28.

Warto posłuchać!

To co teraz napiszę — nie jest głosem specjalisty od gospodarki; nie jestem ekonomistą, jestem socjologiem, którego udziałem było aktywne uczestnictwo w procesach polskiej transformacji czy to jako polityk – poseł na Sejm RP, czy jako członek kierownictwa dużego przedsiębiorstwa przemysłowego, a konkretnie Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Ta moja perspektywa pozwala mi, jak sądzę, na formułowanie ocen zarówno politycznego jak i gospodarczego aspektu tej konferencji – wydarzenia ( prof. Kołodko  przywołał opinię internauty który nazwał ją konferencją ćwierćwiecza).

Pierwsza uwaga lub opinia – to była naprawdę ważna i potrzebna dyskusja przełamująca stereotyp mówiący, że nie da się z „pisowskim” rządem spokojnie i poważnie rozmawiać.

Dało się!

Druga, dla mnie ważniejsza, to pozytywne zaskoczenie poziomem wystąpienia urzędującego premiera – ministra gospodarki i finansów. Przez godzinę słuchałem człowieka, który mówił bez kartki, który prezentował bardzo wysoki poziom merytoryczny, swobodę w przywoływaniu klasyki literatury przedmiotu ale i poezji; naprawdę był dobry… Gdyby cząstkę, choć 10 % tego poziomu, prezentowali również inni przedstawiciele obecnego rządu mielibyśmy zdecydowanie lepszą pozycję jako kraj…

Trzecia to refleksja ogólna – jak wielka jest przepaść pomiędzy formułowaniem strategii, taktyki czy programów działania a samym działaniem. Mam na myśli to, co wystąpiło w wielu głosach uczestników panelu – byłych już ważnych aktorów sceny politycznej i członków przeszłych ekip rządowych – co innego mówić a co innego robić.

Logika procesów gospodarczych nie jest tożsama z logiką „czystej” polityki rozumianej jako utrzymanie zdobytej władzy.

Strategie rozwoju operują w długim horyzoncie czasowym, wydarzenia polityczne tworzy chwila, są epizodyczne, podlegają stałej fluktuacji.

Prymat polityki nad gospodarką znalazł swe odzwierciedlenie w rozpaczliwie brzmiącym wyznaniu urzędującego premiera-ministra o potrzebie budowania przez niego własnej pozycji politycznej w rządzącym ugrupowaniu.

Jako znaczące odebrałem stwierdzenie wysokiego przedstawiciela obozu rządzącego określającego całość okresu transformacji jako sukces polskiego państwa (III RP); sukces, który miał swoje błędy i zaniechania, ale w żadnym wypadku nie pozwala na formułowanie opinii o „Polsce w ruinie”, na konieczność pozostania członkiem Unii Europejskiej i utrzymania ważnej w niej pozycji…

Wsłuchując się w glosy panelistów – byłych ministrów polskiej gospodarki zwraca uwagę zasada kontynuacji, to nie były głosy podkreślające potrzebę wyrzucenia wszystkiego co zrobili poprzednicy i zaczynania wszystkiego od nowa. Podkreślano, że każda ekipa spotykała się z innymi zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi.

To co powinno dotrzeć do autora „Strategii dla Polski”, wicepremiera i ministra gospodarki i finansów — to podkreślana przez wielu występujących byłych ministrów potrzeba spójności działań gospodarczych i zachowania zasad praworządności, budowania zaufania obywateli do państwa , rządów prawa.

Czy takie zdarzenie jak konferencja w Akademii Leona Koźmińskiego przełoży się na poprawę perspektyw jakie rysują się przed Polską w najbliższych miesiącach i latach?

Jestem pesymistą.

Od roku mamy w Polsce do czynienia z ekipą, która robi rewolucję. Buduje nowe państwo, oparte o nowy mit założycielski, z nowymi bohaterami i nową, jedynie słuszną historią.

Gospodarka jest mniej ważna, ważna jest wizja Prezesa Polski, którego wiedza o gospodarce jest żadna. Minister Morawiecki będzie tak długo urzędującym ministrem, jak długo nie wyłamie się z obowiązującego wzorca zachowań politycznych, tak długo jak reformowana przez niego gospodarka nie wywoła napięć i społecznego niezadowolenia „suwerena”.

Polityczne szaleństwa mogą być i są realizowane od zaraz, na kredyt, na koszt przyszłego pokolenia.

Reformy gospodarcze są na lata, poddane są logice efektywności, są policzalne, można je mierzyć. Autorzy takich planów mają znacznie krótsze życie niż wizjonerzy i kapłani nowych religii państwowych, szkoda…

Raz jeszcze polecam obejrzenie transmisji z obrad konferencji „Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki” zorganizowanej przez prof. Kołodkę w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie  …warto!

Zbigniew Szczypiński

Gdańsk

Print Friendly, PDF & Email

4 komentarze

  1. JC 2016-11-01
  2. J.S. 2016-11-01
  3. a_wski 2016-11-03
  4. PK 2016-11-04
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com