Ludwik Turko: Nazywając rzeczy po imieniu

2017-06-14.

Trwająca niszczycielska rekonstrukcja systemu sądownictwa w Polsce jest realizowana w sposób perfekcyjnie łajdacki.

Po zatrapowizowaniu Trybunału Konstytucyjnego poprzez kilka chaotycznie i doraźnie uchwalanych ustaw – następna przeszkoda, Krajowa Rada Sądownictwa, jest pokonywana z niemalże wirtuozerską precyzją. Z jednej strony Prezydent systematycznie ignoruje sędziowskie wnioski nominacyjne przedstawiane przez Radę, podczas gdy z drugiej, sejmowej, przygotowywany jest projekt niemalże całkowitego zdominowania KRS przez dobro-zmianowe siły polityczne.

Odpowiednie ustawy zostały już przygotowane do przegłosowania parę tygodni temu, ale mimo kilku przymiarek nie trafiły jeszcze do sejmowej maszynki głosującej. Co bardziej prostoduszni komentatorzy doszukiwali się w tym oznak wahania, sporów czy nawet elementów refleksji w obozie władzy. W rzeczywistości jest to tylko przerwa techniczna, niczym wymiana opon w wyścigach formuły F1.

Na 20 czerwca, godz. 12:30 wyznaczona jest w tzw. Trybunale Konstytucyjnym rozprawa K5/17 z wniosku Prokuratora Generalnego Z.Z. w sprawie niezgodności z Konstytucją obowiązującej od 2011 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Owe niezgodności mają dotyczyć sposobu wyłaniania kandydatów do KRS oraz kadencyjności wybieranych jej członków – czy kadencje są indywidualnie czteroletnie, tak jak jest obecnie, czy też tak jak w przypadku Sejmu dotyczą całego organu.

Nie wchodząc teraz w prawnicze szczegóły – przychylenie się przez Trybunał do inicjatywy Prokuratura Generalnego oznaczać będzie możliwość niezwłocznego rozwiązania obecnej Rady tuż po uchwaleniu czekającej niecierpliwie ustawy i powołanie jej już w odnowionym składzie. Jednocześnie, gdy orzeczony już będzie werdykt trybunalski i – jak znam życie – niezwłocznie opublikowany przez czujną i wrażliwą na subtelności prawne minister administratywistkę Beatę K., to zapisy nowej ustawy automatycznie staną się konstytucyjne. Zaoszczędzi to też Prezydentowi rozterek – podpisać zaraz czy jeszcze trochę przeczekać – wszystko pójdzie gładko i bez przeszkód.

Czujni komentatorzy mogą mi zarzucić, że z nadmierną pewnością siebie przewiduję wynik orzeczenia Trybunału. Wystarczy jednak spojrzeć na składa orzekający, by mieć przekonanie graniczące z pewnością, że z tamtej strony żadnych niespodzianek nie będzie. Nie będzie żadnego zdania odrębnego w tej sprawie, nic takiego nie trafi do annałów prawnych.

Sprawa, mimo że wcale nieprosta, dotycząca, było nie było, organu konstytucyjnego stojącego „na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów” (art. 186 Konstytucji RP) będzie rozpatrywana w rutynowym pięcioosobowym składzie, mimo że powaga sprawy wymagałaby pełnego, jakikolwiek by on nie był, składu Trybunału. Prezeska Przyłębska, ze swoją parcianą retoryką i argumentacją dialektyki cepów, dąży do celu najprostszą drogą. Oprócz niej w składzie orzekającym znajdzie się cała trójka sędziów dublerów – Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński – z których ten ostatni będzie miał rolę sędziego sprawozdawcy. Obecność któregokolwiek z nich w składzie orzekającym czyni orzeczenie nieważnym, zgodnie z prawomocnymi orzeczeniami Trybunału w grudniu 2015 r. – ale kto by się przejmował takimi drobiazgami. Przewodniczącym składu będzie nowy sędzia Trybunału, Michał Wierciński, od 2015r. dyrektor Biura Analiz Sejmowych, zwolennik pełnej uznaniowości Prezydenta przy przyjmowaniu ślubowań sędziowskich.

Nieuczestniczącym w tym spektaklu sędziom Trybunału, legalistycznym do szpiku kości, niekiedy wręcz do granic absurdu, pozostanie rola biernych i niemych obserwatorów. Nie może bowiem sędzia komentować wyroków własnego Trybunału, może tylko westchnąć w gronie zaufanych przyjaciół – widzicie z kim przyszło mi pracować. Może biegać i napędzać wirujące koło bezprawia, niczym biedna wiewiórka pędząca w kolistej klatce, stojąc tak naprawdę cały czas w miejscu.

Ludwik Turko

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com