Zbigniew Szczypiński: Publiczność SO

 

w świetle sondy

2018-05-14.

[dropcap]K[/dropcap]ilka tygodni temu na łamach SO zawisła ankieta, skierowana do czytelników. Ankieta – to za dużo powiedziane. Cztery pytania, brak jakiejkolwiek metryczki pozwalającej odnieść kto odpowiedział na trzy pytania i ocenił na skali od 0 do 10 „oblicze” obecnego sejmu – to maleńka sonda ale…

Badanie publiczności, a za taką uznać można czytających SO, to trudna sztuka. Zamysł badawczy przedstawiony na lamach SO pozwala jedynie na bardzo ogólne wnioskowanie o tym, kim są aktywni czytelnicy SO. Aktywni, bo odpowiedzenie nawet na tak krótką ankietę wymaga aktywności większej niż bierne czytanie tekstów.

No to zacznijmy od zwykłego porównania liczby odpowiedzi na ankietę i porównania tej wielkości z danymi obrazującymi średnią wizyt na stronie. Odpowiedziało na ankietę prawie 180 osób. To nie jest wiele, pamiętając jakie wielkości odnotowywane są na liczniku wizyt w każdym miesiącu. I to jest pierwszy, ważny wynik tego badania. Czytelnicy SO to publiczność, taka jak każda publiczność, jak czytelnicy innych portali czy mediów. Jeżeli na proste cztery pytania odpowiedziało mniej niż dwieście osób to trzeba sobie to zapamiętać – taki jest wskaźnik identyfikacji z tytułem.

Wyniki ukazujące preferencje polityczne badanych trzeba rozpatrywać w związku z tym niskim poziomem identyfikacji. Gdyby stosując inne techniki badawcze mieć dane dotyczące tych preferencji znacznie większej grupy czytelników – odwiedzających stronę, być może uzyskalibyśmy inne wyniki.

Wśród tych, którzy wzięli udział w badaniu, zdecydowaną przewagę mają potencjalni wyborcy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Na oba te ugrupowania deklaruje swoją gotowość zagłosowania ponad 60% biorących udział w badaniu. Znacząco wyższy odsetek badanych wskazuje na swoje sympatie do lewicy, i to zarówno do SLD jak i do partii Razem. Na tak proponowaną lewicę pragnie zagłosować ponad 36% badanych. Jako znaczące traktuję wysokie notowania partii Razem – ponad 15% w sytuacji, gdy partia to w badaniach ogólnopolskich balansuje na granicy 3-5 %.

Grupa odpowiadających na ankietę, to ludzie, wśród których praktyczne nie ma zwolenników innych ugrupowań politycznych – takich, jak rządzące Polską Prawo i Sprawiedliwość, czy będące znaczącym klubem parlamentarnym Kukiz 15. W treści pytania występowały również takie partie jak PSL i Partia Wolność – nie uzyskały praktycznie żadnych wyników.

Pytanie dotyczące preferencji dotyczących partii drugiego wyboru wzmacniają obraz preferencji partyjnych badanych. Jako najczęściej wskazywaną partią drugiego wyboru okazała się Nowoczesna, którą wskazało prawie 40% badanych, potem Platforma Obywatelska z 25 % wskazań i SLD oraz Razem z odpowiednio 15% i 13%.

Obrazu dopełniają wyniki obrazujące kogo – zdaniem badanych – w obecnym Sejmie brakuje, jakiego ugrupowania. Tutaj miażdżącą przewagę uzyskały wskazania mówiące, że brakuje partii centrolewicowej – to prawie 60% odpowiedzi, na drugim miejscu badani wskazali brak partii lewicowej (czyżby znowu Partia Razem?). Wyraźnie odstaje liczba wskazań braku w obecnym sejmie partii prawicowych czy centroprawicowych. Brak takiej partii postrzega nieco ponad 10% badanych.

Z wynikami tych odpowiedzi dobrze korespondują wyniki pytania czwartego, w którym badani mogli wskazać na skali od 0 do 10 jak postrzegają obecny sejm Na skali prawica – lewica, badani jednoznacznie wskazali prawicowy charakter obecnego sejmu.

I to by było na tyle, jak mawiał prof. Stanisławski. Ale…

Wyniki tej sondy (bo nie badań) warto może odnieść do innych danych, jakie wyczytać można czytając pilnie teksty zamieszczane na łamach SO.

Chciałbym zaproponować chwilę refleksji nad taką sprawą – od czego, waszym zdaniem, zależy skala rezonansu zamieszczonego tekstu, rezonansu mierzonego liczbą polemicznych komentarzy pod danym tekstem.

Jak sądzicie – od czego to zależy ? Od autora? Od tematu? Od stopnia napięcia politycznego w danej chwili? Od czegoś jeszcze, a jeśli tak – to od czego?

Mam swoje hipotezy ale może pokaże je jako głos w dyskusji – jeżeli taka się pojawi.

Zbigniew Szczypiński

Gdańsk

Print Friendly, PDF & Email

21 komentarzy

 1. BM 2018-05-14
 2. artu 2018-05-15
  • slawek 2018-05-16
 3. slawek 2018-05-15
  • BM 2018-05-15
 4. PIRS 2018-05-15
 5. artu 2018-05-16
  • BM 2018-05-16
  • artu 2018-05-16
 6. slawek 2018-05-16
 7. artu 2018-05-16
  • slawek 2018-05-16
 8. jmp eip 2018-05-16
 9. PIRS 2018-05-16
  • artu 2018-05-16
 10. slawek 2018-05-16
 11. PIRS 2018-05-16
 12. PK 2018-05-17
 13. kambuzela 2018-05-17
 14. MarekJ 2018-05-18
 15. wiekowy 2018-05-18
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com