Na cholerę nam demokracja?

09.08.2020

Demokrację w naszym kraju należy zlikwidować. 

Jak Polska długa i szeroka rodacy się kłócą, jeden na drugiego  nie może patrzeć.

Jeśli ten drugi wygłasza poglądy, których nie podziela ten pierwszy, natychmiast obaj stają w postawie bojowej. I w tego pierwszego i w tego  drugiego — a znajdzie się również i trzeci, który sprzeciwia się poglądom pozostałych — wstępuje duch wściekłej wrogości.

Niektórzy nazywają ten stan piękniej. Jest to dowód patriotyzmu, europejskości, ideowej czystości. 

Bij wroga!  Bij, bij, bij!

 Oto Polska właśnie. Biało-czerwona. Czerwona ze złości, biała z zapiekłości.

Jerzy Klechta

Dziennikarz


Ur. 14 sierpnia 1939 w Łodzi.
Czytaj więcej w Wikipedii

Print Friendly, PDF & Email
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com