natan gurfinkiel: media – przaśnopolskie i ani mru-mru

natan 32015-11-16.

 

zapowiedziany przez piotra glińskiego program gruntownych reform, mających na celu przezwyciężenie zaniedbań w dziedzinie kultury  poprzez jej unarodowienie, obejmuje również repolonizację mediów.
 
kochany  ministrze kultury, umiaru, elegancji i dobrych manier – bardzo słusznie wykoncypowałeś pan repolonizację mediów, bo nie idzie  dłużej wytrzymać z tymi, co są jak lis (jeżeli komuś przychodzi tu do głowy jakieś imię, to proszę pamiętać, że nie wymieniłem żadnego).
jakie to zwierzę w istocie  jest  wytłumaczyło już przez laty pewne polskie dziecko, pisząc  w wypracowaniu: lis jest z wierzchu rudy, a w środku chytry. to samo dzieje się z mediami, które z wierzchu są polskojęzyczne, a w środku szyderczo antypolskie. to one przyczyniły się do tego, że polska jest w ruinie. teraz nastał wreszcie czas, gdy z błogosławieństwem bożym możemy  podźwignąć  ją  pod kierownictwem – tu zacytuję prezydenta dudę: genialnego stratega i wielkiego człowieka jarosława kaczyńskiego.
ten proces repolszczenia należy zacząć od mediów publicznych, a w nich od lisa b., bo zgodnie ze swą zwierzęcochytrą naturą systematycznie niszczy on zdrową tkankę narodu. gdyby mu na to dłużej  pozwolić, to mało-wiele czasu upłynie nim naród zamieni się w  społeczeństwo jakieś, w zbiorowisko obywateli, które za nic ma państwo, a tylko domaga się coraz to nowych swobód.
a jak już uporamy się z lisem i jemu podobnymi w mediach narodowych (dawniej publicznych), to weźmiemy pod lupę nadawców radiowych i telewizyjnych oraz wydawców prasy.
nie będzie michnik pluł nam w twarz – ani nikt inny. wyrwiemy płachty naszych gazet z rąk polonofobów, nawet gdyby miało to oznaczać uszczuplenie programu “mały polak -500 złotych”. ocalenie ducha narodowego jest ważniejsze.gdybyśmy jednak  z powodu tej repatriotyzacji mediów popadli w ostry deficyt finansowy, to i na to jest  rada. pozwiemy  spółkę “axel springer polska” o zadojczuczynienie.
niech płacą i płaczą – płaczą, ale  płacą

natan gurfinkiel
Print Friendly, PDF & Email

One Response

  1. A. Goryński 17.11.2015