Dobiesław Pałeczka: Meta-edukacja…

…i analiza sporu politycznego w Polsce

31.07.2019

Po kilku latach działalności opozycyjnej zebrało mi się kilka spostrzeżeń i przemyśleń. Chciałbym zaoferować całkowicie nowe rozumienie obecnego sporu politycznego i zaproponować nowe rozwiązanie.

Punktem wyjścia jest dialektyka heglowska. Pokazuję również, jak my — środowisko liberalne — nieświadomie wspieramy PiS. Najwięcej uwagi jednak poświęcam nieudanemu projektowi edukacji, przyczynom jego fiaska oraz możliwościom jego przedefiniowania. Zapraszam do konstruktywnej refleksji. 

Poniższe teksty stanowią poszerzenie poruszonych podczas spotkania zagadnień:

Dobiesław Pałeczka

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com