Łoziński apeluje

26.03.2020

C:\Users\Piotr\Pictures\Saved Pictures\PiS 3.jpg

Szanowni Państwo,

działacze ruchów obywatelskich, władze partii politycznych, kandydaci w wyborach prezydenckich

Zwracam się do Was Wszystkich o podjęcie działań na drodze prawnej wobec postępowania rządzących.

To, co się obecnie dzieje jest coraz większym bezprawiem i grą coraz bardziej nieuczciwą, prowadzoną pod pozorem walki z realnym zagrożeniem, jakim jest epidemia. Z tym zagrożeniem w sposób oczywisty trzeba walczyć, ale w sposób zgodny z prawem. Co więcej, walka zgodna z prawem daje państwu bardziej skuteczne narzędzia, niż obecne.

Konstytucja, a także prawo europejskie, dopuszczają wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, w którym można ograniczyć pewne prawa obywatelskie w imię wyższego dobra, oraz można decydować dekretami, co jest trybem szybszym, niż ustawowy.

Obecnie władze, wprowadzając ograniczenia praw obywatelskich za pomocą rozporządzeń resortowych, łamią prawo, a te ograniczenia w sensie prawnym nie obowiązują i ich egzekwowanie nie powinno utrzymać się przed sądem. Może więc okazać się, że wszelkie kary, np. za złamanie kwarantanny, zostaną uchylone przez sąd. Jest tak dlatego, że nie można zwykłym rozporządzeniem zmieniać praw konstytucyjnych.

Władze w sposób cyniczny nie wprowadzają stanu nadzwyczajnego (np. stanu klęski żywiołowej), podczas gdy są ku temu podstawy faktyczne. Władze kłamią, że nie ma ku temu podstawy prawnej.

Celem takiego działania jest fałszerstwo wyborcze. W obecnej sytuacji tylko jeden kandydat, obozu rządzącego, ma możliwość prowadzenia kampanii wyborczej. Łamie to zasadę równości wyborów zapisaną w art. 127.1. Konstytucji (Art. 127. 1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym). W wyborach równych, to znaczy, że wszyscy wyborcy i wszyscy kandydaci mają równe prawa i możliwości. Obecne tak nie jest.

Złamana jest także ordynacja wyborcza, gdyż przed upływem ustawowego terminu praktycznie zamknięto możliwość zbierania podpisów poparcia dla kandydatów. Gdyby w tym momencie pojawił się nowy kandydat, to nie miał szans.

W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego konstytucja przewiduje przesunięcie wyborów i umożliwia ich przeprowadzenie nie wcześniej niż w 90 dni po odwołaniu stanu nadzwyczajnego. Przywraca równe szanse i uczciwość wyborów. Władze nie chcą wprowadzić stanu nadzwyczajnego, właśnie dlatego, że chcą przeprowadzić wybory, albo podczas epidemii, albo zaraz po jej opanowaniu, bez zachowania tych 90 dni.

Takie działanie wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 165 kk, czyli spowodowania powszechnego zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego, Elżbiety Witek i Mateusza Morawieckiego mamy tu dodatkowo art. 18 kk, czyli sprawstwo kierownicze. Jest też de facto próbą sfałszowania wyborów, poprzez pozbawienie innych kandydatów równych szans, a wyborców równego dostępu do aktu wyborczego.

Czego od Was oczekuję:

  1. Wystąpienia do prokuratury z powiadomieniem o przestępstwach z art. 165 i art. 18 kk w wykonaniu w/w osób. A także o przestępstwie przekroczenia uprawnień za pomocą regulowania rozporządzeniami praw zapisanych w Konstytucji.
  2. Przygotowania i zapowiedzenia protestów wyborczych, z żądaniem unieważnienia tak przeprowadzonych wyborów, jako łamiących prawa zawarte w Konstytucji RP, Ordynacji Wyborczej i Traktacie o Unii Europejskiej (podstawą UE jest demokracja, czyli uczciwy proces wyborczy).
  3. Wystąpienia do Komisji Europejskiej do podjęcia działań wobec rządu RP z art. 7 Traktatu o UE (ochrona praworządności).

Tylko tak zdecydowane i wspólne działanie Was Wszystkich może zatrzymać obecny reżim w jego przestępczych poczynaniach.

Spytacie, jaki mam tytuł do występowania do Was z takim apelem?

Po pierwsze, w demokratycznym i prawnym państwie każdy obywatel ma prawo występować z inicjatywami społecznymi i politycznymi oraz apelami bez niczyjego pozwolenia.

Po drugie, tym bardziej ma takie prawo, skoro ci, którzy powinni wystąpić z takim działaniem, tego nie robią, choć opisana sytuacja trwa już miesiąc.

Po trzecie, prawo moralne daje mi mój życiorys i fakt, że z racji wieku oraz stanu zdrowia (poważnej choroby płuc) jestem w grupie największego ryzyka związanego z obecną epidemią.

Krzysztof Łoziński

Emeryt

Ur. 16 lipca 1948 r., aktywista wydarzeń marca 68. Były działacz opozycji antykomunistycznej z lat 1968-1989, wielokrotnie represjonowany i dwukrotnie za tę działalność więziony.

Członek Honorowy KOD i NSZZ „Solidarność”

Autor o sobie

Print Friendly, PDF & Email

3 komentarze

  1. Obirek 26.03.2020
    • narciarz2 26.03.2020
      • Krzysztof Łoziński 27.03.2020