Komisja Europejska

INFORMACJE

Poniżej publikujemy bieżące informacje, przekazywane przez Komisję Europejską.

  • Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w tym zakresie, płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej. Pakiet przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Europy w sektorze finansowym, torując jej drogę do stania się podmiotem wyznaczającym światowe standardy.
  • Europejscy konsumenci powinni mieć więcej możliwości lokowania swoich oszczędności i dokonywania inwestycji, powinni być również dobrze poinformowani i odpowiednio chronieni. Dlatego Komisja Europejska opublikowała nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach.
  • – Skończył się czas, kiedy mogliśmy mieszkać w domu zbudowanym tylko w połowie. Nadszedł moment, by zjednoczyć się wokół wspólnej europejskiej polityki migracyjnej – powiedział wiceprzewodniczący Margaritis Schinas. Komisja Europejska proponuje nowy pakt o migracji i azylu, który wprowadzi przewidywalny i niezawodny system zarządzania tym ogólnoeuropejskim problemem.
  • Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. umiera. Aby lepiej chronić pracowników, Komisja Europejska zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne. – Miejsce pracy powinno być bezpieczne – podkreśla komisarz Nicolas Schmit.
  • Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Polsce. Poprzez realokację niemal 95,9 mln euro z funduszy polityki spójności, UE pomoże w przezwyciężeniu skutków kryzysu wywołanego koronawirusem. Pieniądze te posłużą m.in. do wsparcia zespołów transportu medycznego i sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia.
  • Dania, Grecja, Węgry i Szwecja dołączyły dziś do Niemiec i Rumunii jako państwa przechowywujące zapasy sprzętu medycznego w ramach rezerwy rescEU. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 6 państw członkowskich UE tworzy obecnie wspólne europejskie zapasy ratującego życie sprzętu ochronnego i innego niezbędnego sprzętu medycznego.
  • – Aby w sposób zrównoważony przeciwdziałać zmianie klimatu i osiągnąć cele Zielonego Ładu, musimy określić cenę emisji dwutlenku węgla, a zarazem uniknąć tzw. ucieczki emisji – powiedziała wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager. Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  • – Naszym celem jest szybkie osiągnięcie kolejnego standardu obliczeniowego – powiedział komisarz Thierry Breton. Sukces UE w dziedzinie wysokowydajnych systemów nowej generacji skłonił Komisję do przygotowania rozporządzenia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. Przewiduje on inwestycje rzędu 8 mld euro.
  • – Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager. Dlatego Komisja wezwała państwa członkowskie do terminowego wdrożenie sieci 5G, która stworzy znaczące możliwości gospodarcze w nadchodzących latach, będąc kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.
  • UE zapewnia 18 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Między kwietniem a wrześniem sfinansowano transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki i sprzęt.
Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com