Rody polskich Żydów

05.07.2020

O rodach polsko-żydowskich pisze Mieczysław Dąbrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Rody te nie były efemerydami, wzbogaciły zaś polską i tym samym europejską kulturę w wysokiej skali. Dowiadujemy się o nich dzięki potomkom tych rodów.

Dzięki książkom Joanny Olczak-Ronikier, Krzysztofa Teodora Toeplitza, Stefana i Teodora Lederów. Książki te układają się w bogate spektrum tradycji żydowskiej, osadzonej tu, nad Wisłą.

I tak dzięki Olczak-Ronikier dowiadujemy się jak poprzez wydawnictwo Mortkowiczów kształtowała się polska kultura literacka. Toeplitz (skądinąd znakomity dziennikarz — KTT) pisze m.in. o roli Żydów w rozwoju polskiego przemysłu. Zaś dzięki książce Lederów dowiadujemy się. jak rozwijały się ruchy rewolucyjne na ziemiach polskich.

To nie jedyny wkład Żydów w dzieje Polski. Ukazało się wiele książek polskich Żydów, którzy przesiąkli polskością i o tej polskości pisali. Tożsamość polsko-żydowską znajdujemy w książkach Ewy Kuryluk, Michała Głowińskiego i wielu, wielu innych.

Mimo to antysemityzm w Polsce był i „kwitnie” nadal.

Jerzy Klechta

Dziennikarz

Ur. 14 sierpnia 1939 w Łodzi.
Czytaj więcej w Wikipedii

 

Print Friendly, PDF & Email
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com