Andrew_1Andrzej Olas, dr inż. ur. 1936 w Warszawie, studiował na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej, pracował naukowo w Polskiej Akademii Nauk, przez dziesięć lat był profesorem uniwersytetów amerykańskich, opublikował ponad pięćdziesiąt prac naukowych w ośmiu krajach świata.

Kolejne dziesięć lat pracował w założonym przez Tomasza Edisona największym koncernie świata – General Electric.

Podróżuje po świecie i pisze, opisuje zmieniający się świat.

Autor dwóch książek. O sobie mówi: Zupełnie niespodziewanie zdarzyło mi się ciekawe życie.

Zmarł 17.01.2020 w Warszawie.