Tag: historia kultury

Anna Mosiewicz: Trzy konie we stajni…

2012-07-01. Pośród wielu towarzyszących i służących człowiekowi zwierząt to jedno, niezwykłe, było zawsze traktowane wyjątkowo, zapewne nie tylko dla jego cech użytkowych, ale także dla prędkości, siły i urody, cenionej w wielu kulturach bardziej niż .. kobiety. Były hołubione i ozdabiane kwiatami, dzwoneczkami i wstążkami, …

Anna Mosiewicz: Szewska pasja

W starożytnej Grecji jedną z największych bogiń była Artemida, córka Zeusa i Latony, siostra Apollina. Opiekowała się ona zasiewami, dzikimi zwierzętami, była patronką godów, kobiet, porodów i niemowląt. Na jej cześć wybudowano w Grecji wiele świątyń – w tym w jednym z jońskich miast, …

Anna Mosiewicz: Między Elizjum i Tartarem

Rysunek pochodzący z XII wieku, zapewne kreślony ręką mnicha uzbrojoną w ptasie pióro, ukazuje scenę niezwykle brutalną dla współczesnego odbiorcy, a jednocześnie praktykowaną w okresie średniowiecza i zapewne nie wzbudzająca tak wielkich – jak obecnie – emocji. Zakonnik z  wyraźnie zaznaczoną tonsurą …

Anna Mosiewicz: W cieniu kaptura

Zewnętrzna postać nie czyni natury, Serce, nie odzież ośmiela lub trwoży.  Dzierżały miejsca szyszaków kaptury – Nieraz rycerzem bywał sługa boży.  (Ignacy Krasicki, Monachomachia) Jeden z najciekawszych i najbardziej światłych twórców XVIII wieku, biskup Ignacy Krasicki w krytycznej wobec kleru …

Anna Mosiewicz: Polifem z oscypkiem

W greckich, a także w rzymskich mitach, odbijających – jak w lustrze – ówczesne społeczeństwa, ich gospodarkę, wierzenia i obyczaje, dość eksponowane miejsce zajmuje pasterstwo, będące ważną dziedziną bytu wszystkich śródziemnomorskich plemion. Koźlonogi bożek greckich pasterzy, którego imię jest synonimem strachu, …

Anna Mosiewicz: Promieni słonecznych drobne kąski

Na koniec lata… Przedświt zaczyna powoli rozjaśniać niebo, gdy ubrani odświętnie wierni gromadzą się pod monasterem w Jabłecznej nad Bugiem, uformowani w uroczysty szereg. Gdy pierwsze promienie Słońca, wstającego 25 czerwca już o 4:16 oświetlą ziemię, rusza prawosławna procesja ku czci patrona tego …

Anna Mosiewicz: „Podobna lwowi, mając skrzydła orle…”

Danielowi, znanej starotestamentowej postaci, podczas pobytu w niewoli u króla Nabuchodonazora w Babilonie pewnej nocy przyśniło się dziwne zwierzę, które opisał takimi oto słowami: „Cztery bestyje wielkie występowały z morza, różne jedna od drugiej. Pierwsza podobna lwowi, mając skrzydła orle”. …

Anna Mosiewicz: Sierpień – wawrzyńcowe hudy i Stefan laurem zwieńczony

Odwieczne przybranie głowy, dekoracyjne, nadające postaciom i momentom posmak odświętności, wykonywane z kwiatów, liści, gałązek – to wieniec, pierwowzór późniejszej korony. Wieniec jest bardzo głęboko i trwale zakodowanym w naszej europejskiej kulturze archetypem, desygnatem, kojarzonym z wieloma pojęciami. To nie tylko symbol chwały, niewinności, …
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com