PIRS: Czy jest taka partia?

2017-02-02.

[dropcap]P[/dropcap]omyślałem, że może warto nadać jakieś ramy pomysłowi poszukiwania partii, która spełniłaby nasze postulaty. Jeśli sformułujemy postulaty, co do których większość z nas się zgodzi, można by je zredagować i zwrócić się do wybranych partii, aby wypowiedziały się na ten temat.

Nie chodzi oczywiście o werbalne poparcie i odłożenie w praktyce realizacji tych postulatów do czasu aż elektorat „dojrzeje”. Chcemy mieć pewność że ci, którzy te postulaty poprą, będą chcieli i umieli je zrealizować. Może zmobilizuje ich to do wykrystalizowania bardziej szczegółowego programu? Może będą je energicznie propagować i zdobędą nasze zaufanie.

Dla partii wypowiedź na forum Studia Opinii to okazja żeby „spotkać się” z potencjalnym elektoratem.

Naszkicowałem pismo do partii, w którym wymieniłem te postulaty co do których – jak sądzę – zgodziliśmy się wszyscy. To tylko szkic. Myślę że warto to rozbudować a po dyskusji – uściślić.

Chcemy żeby Polska była inna, a nie wystarczy tylko przegonić PiS. Trzeba zmienić myślenie o państwie, przekonać przy pomocy rzeczowych argumentów jak najwięcej ludzi, co warto i należy zmienić.

* * *

Szanowni Państwo,

W Studiu Opinii zastanawialiśmy się, jakie postulaty powinna zdecydowanie popierać partia, na którą oddalibyśmy swoje głosy.

Brak nam partii, która miałaby wyrazisty program i starała się wyjaśnić go rzeczowo wyborcom, przekonać ich co do sensu swoich propozycji, bez emocjonalnych pustych haseł. Mówienie prawdy może mieć wielką moc, przekonać część niezorientowanych i zachęcić do głosowania tych którzy nie chcą głosować na „mniejsze zło”. To nie tylko uruchomiłoby tych co obecnie nie głosują, ale nadałoby ton debatom politycznym, które zajmują się wciąż głównie emocjami a nie poważnymi sprawami.  Poszukujemy partii która te postulaty wstawi bądź już wstawiła do swego programu i przekona nas że będzie je realizować jeśli będzie miała wpływ na rządzenie.

Postanowiliśmy sformułować postulaty, co do których wszyscy się zgadzamy i przedstawić je – na razie bez hierarchii ważności. Jeśli są Państwo zainteresowani naszym poparciem, to prosimy ustosunkować się do naszych postulatów.

Kościół i państwo

 • Kościoły i związki wyznaniowe nie mogą być w żadnej formie finansowane przez państwo, ale wyłącznie przez wiernych. Wyjątek mogą stanowić zabytkowe obiekty sakralne, gdzie państwo może wesprzeć ich renowację.
 • Żadnych symboli religijnych w miejscach publicznych, takich jak szkoły i urzędy.
 • Religia nie jest nauką i jako taka nie powinna być nauczana w szkołach.

Urzędnicy państwowi

 • Wprowadzenie apolitycznej Służby Cywilnej w jak najszerszym zakresie (określić stanowiska urzędników) i zapewnienie urzędnikom tej Służby stabilności zatrudnienia.
 • Określenie jasnych kryteriów dotyczących wiedzy i doświadczenia osób powoływanych na stanowiska w urzędach państwowych, samorządowych i spółkach skarbu państwa.

Partie polityczne i parlament

 • Zakaz startu partii politycznych w wyborach samorządowych.
 • Wybrani radni, (euro)posłowie, senatorowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie mogą kandydować w innych wyborach (z wyjątkiem wyborów na prezydenta RP) przez 80% czasu trwania kadencji pełnionej funkcji. Przed zarejestrowaniem się na liście muszą złożyć mandat.
 • Przekształcenie Senatu w rodzaj izby samorządowej [J.LUK – prośba o krótkie uszczegółowienie].
 • Wszelkie zmiany w ustawach dotyczących ordynacji wyborczej mają vacatio legis minimum 3 lata.
 • Prawo do odwołania w referendum posła, senatora, prezydenta.
 • Delegalizacja partii i stowarzyszeń o programach lub działaniach rasistowskich.

Stowarzyszenia i związki zawodowe

 • Państwo nie wtrąca się do wyborów i działania stowarzyszeń i związków (poza przypadkami naruszenia prawa).
 • Nie może być „klauzuli sumienia” w zawodach użyteczności publicznej. Przykładowo: aptekarz nie może odmówić sprzedaży leku czy preparatu dopuszczonych do obrotu.
 • Nie można dopuścić aby związki czy stowarzyszenia narzucały swoje prawa komukolwiek. W szczególności myśliwi nie mogą przyznawać sobie prawa do prowadzenia polowań na terenach ludzi którzy sobie tego nie życzą. Naszym postulatem jest też zakaz uczestniczenia dzieci w polowaniach oraz używania pocisków ołowianych, które zatruwają środowisko. W dalszej (ale niedługiej) przyszłości – całkowity zakaz zabijania i kaleczenia zwierząt. Regulacją populacji i zdrowiem dzikich zwierząt mogą zająć się weterynarze.

Telewizja publiczna i radio

 • Zapewnić niezależność publicznych mediów od wszelkich partii politycznych przez powierzenie zarządzania nią zarządowi wyłonionemu przez związki twórcze, autorytety, fachowców. Zarząd może być odwołany tylko gdy naruszy prawo albo nie będzie wypełniał jasno określonych zadań (misji publicznej).

Mamy też pytania do partii:

Jak zamierzacie zapobiec w przyszłości takiemu naginaniu i łamaniu prawa, jakie ma obecnie miejsce? Czy macie konkretne propozycje zmian ustaw i przepisów które zamierzacie poddać pod dyskusję publiczną?

PIRS

Print Friendly, PDF & Email

57 komentarzy

 1. j.Luk 2017-02-02
 2. PIRS 2017-02-02
 3. j.Luk 2017-02-02
 4. BM 2017-02-02
 5. narciarz2 2017-02-02
 6. PIRS 2017-02-02
  • narciarz2 2017-02-04
 7. J.S. 2017-02-02
  • jagna 2017-02-03
 8. PIRS 2017-02-02
 9. Darek 2017-02-02
 10. Michu 2017-02-02
 11. PIRS 2017-02-02
 12. j.Luk 2017-02-02
 13. Malgorzata Tymiankowska 2017-02-02
 14. PIRS 2017-02-02
  • Malgorzata Tymiankowska 2017-02-02
 15. j.Luk 2017-02-02
 16. hazelhard 2017-02-02
  • j.Luk 2017-02-02
 17. PIRS 2017-02-02
  • j.Luk 2017-02-02
 18. PIRS 2017-02-02
 19. andrzej Pokonos 2017-02-03
  • andrzej Pokonos 2017-02-03
  • j.Luk 2017-02-03
  • andrzej Pokonos 2017-02-03
 20. wb40 2017-02-03
 21. hazelhard 2017-02-03
  • wb40 2017-02-03
   • hazelhard 2017-02-03
    • wb40 2017-02-03
 22. PIRS 2017-02-03
  • hazelhard 2017-02-03
 23. PIRS 2017-02-03
 24. andrzej Pokonos 2017-02-03
 25. slawek 2017-02-03
  • hazelhard 2017-02-04
 26. J.S. 2017-02-03
 27. narciarz2 2017-02-04
 28. PIRS 2017-02-04
 29. narciarz2 2017-02-04
 30. PIRS 2017-02-04
 31. Adam M. 2017-02-04
 32. narciarz2 2017-02-04
 33. kolarz 2017-02-04
  • j.Luk 2017-02-05
 34. PIRS 2017-02-04
 35. elpi 2017-02-04
 36. elpi 2017-02-04
 37. j.Luk 2017-02-05
  • narciarz2 2017-02-05
   • j.Luk 2017-02-05
 38. Emerytka 2017-02-06
  • j.Luk 2017-02-06
 39. Dziadeczek 2017-02-08
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com