Sławek: Suplement do „Jak wygrać wybory”

06.05.2019

W uzupełnieniu do tamtego tekstu Sławek: Jak wygrać wybory? opublikowanego tu 1 maja 2019 r.

W teście wyjściowym wzmiankowałem między innymi:

Minimum programowe KE i programy europejskie partii wchodzących w jej skład powinny być powszechniej dostępne w Internecie oraz w jego części mobilnej. Mnie osobiście brakuje stron, odnośników i reklam tych programów w sieci. Trzeba pamiętać o tym, że wyborcy tych partii należą do ludzi częściej i powszechniej korzystających z Internetu, także na smartfonach, niż wyborcy partii antyeuropejskich. Ten fakt implikuje także dużo większą wagę, jaką partie proeuropejskie powinny przykładać do informacji, promocji i reklamy w Internecie, oraz różnych form zwalczania trolli i hejterów antyeuropejskich. Nie bez racji większość poważnych analiz wskazywała, że poważny udział w porażce wyborczej 2015 r. miała porażka w rywalizacji politycznej w Internecie.

Ponieważ na razie w tej materii nie wydarzyło się nic nowego i nie przyszła góra do Mahometa, wobec tego Mahomet przyszedł do góry.  Z doświadczenia wiem, że partie polityczne nie przywiązują szczególnej wagi do programów — z różnych względów, pośród których dominuje zapewne nikłe zainteresowanie wyborców programami.  Niemniej na takim portalu jak SO, powinniśmy mieć łatwy i natychmiastowy dostęp do tych programów, na wypadek zainteresowania Czytelników. Zgodnie z tezami tamtego artykułu prezentuję wyłącznie programy partii proeuropejskich i tylko tych, które mają realne szanse na zdobycie mandatów w wyniku wyborów.

Znalazłem strony internetowe Koalicji Europejskiej (https://koalicjaeuropejska.pl/) oraz partii Wiosna (https://wiosnabiedronia.pl/) a na nich programy na wybory do Parlamentu Europejskiego:

Koalicja Europejska – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

WiosnaBiedronia.pl – Oficjalna Strona Partii Roberta Biedronia

Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby w końcu nadeszła Wiosna! Dowiedz się więcej o naszej partii i o tym jak możesz nas wesprzeć lub dołączyć do Wiosny.

Koalicja Europejska zaprezentowała swój program publicznie na początku kwietnia i ten program znajduje się na jej stronie www.  Program zawiera oficjalny dokument zatytułowany Deklaracja Programowa. Podaję treść skopiowaną ze strony. Na stronie można także pobrać tę deklarację.

DEKLARACJA PROGRAMOWA

Celem Koalicji Europejskiej w skład której wchodzą PO, PSL, SLD, .N i Zieloni jest trwałe zakorzenienie narodowego i indywidualnego losu Polek i Polaków na Zachodzie. Zapewnienie takich samych standardów: praw i wolności, poziomu życia, możliwości rozwoju, bezpieczeństwa — jakie były dotąd przywilejem mieszkańców Europy Zachodniej.

1. Polska wśród liderów Unii Europejskiej

Poprowadzimy polskie sprawy w Unii tak, żeby wartości i interesy Polaków były traktowane poważnie i załatwiane skutecznie. Skończymy z izolacją Polski w ostatnich latach, odbudujemy dobre relacje z pozostałymi krajami Unii. Polskie sprawy będą omawiane przy głównym stole, będziemy umieli znajdować dla nich poparcie większości. 

2. Unia na rzecz wyrównania poziomów życia Europejczyków

Tylko mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej da Polkom i Polakom gwarancje takiego poziomu życia, jakim cieszą się obywatele bogatych krajów Unii. Drogą do dynamicznego wzrostu dochodów jest wzmacnianie Jednolitego Rynku, wspólnego obszaru handlu, inwestycji i usług, gdzie Polacy i ich firmy mogą wykorzystywać swe atuty. Zadbamy o politykę równej konkurencji w UE. Nie pozwolimy na jej ograniczanie, też na rynku usług. Chcemy, by Unia zapewniła naszym firmom dostęp do rynków trzecich, a Europie – skuteczną konkurencję z resztą świata. Zapewnimy dobre warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych w krajach Unii. UE musi przeciwstawiać się pracy bez umowy, godziwego wynagrodzenia i fikcyjnemu samozatrudnieniu.

3. Fundusze europejskie dla obywateli i samorządów

Według projektu budżet Unii na lata 2021-27 ma wzrosnąć o ponad 10 procent a udział w nim Polski – spaść o tyle samo. To niedopuszczalne. Obronimy fundusze europejskie dla naszych regionów, miast i wsi oraz zadbamy o zwiększanie udziału samorządów w ich dystrybucji. Zgodnie z zasadą pomocniczości będziemy pilnować, aby decyzje w Unii zapadały na możliwie najniższym szczeblu – jak najbliżej ludzi, których dotyczą. 

4. Unia czystego powietrza i taniej energii

Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Pozyskamy środki unijne na zieloną energię, chroniącą klimat, nasze zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu i tworzącą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Odchodzenie od paliw kopalnych, solidarność energetyczna i klimatyczna UE to dla Polaków szansa, a nie – jak wmawiają dziś rządzący – zagrożenie. 

5. Unia zdrowszego i dłuższego życia

W Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów. Polska nadal pozostaje trzecim krajem pod względem umieralności na choroby nowotworowe w całej Europie. Stworzymy Europejski Program Onkologiczny, który odwróci niekorzystny trend i zdecydowanie skróci oczekiwanie na niezbędne badania. 

6. Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa

Polskie rolnictwo dostarcza Europie znakomitą żywność, jednak potrzebuje dalszej modernizacji. Będziemy walczyć o prawdziwą równość szans w UE, także w obszarze dopłat bezpośrednich i wspólnych standardów jakości. 

7. Unia Europejska wartości

UE powstała i rozwija się jako wspólnota wartości, na czele z prawami człowieka, demokracją, praworządnością i solidarnością. Jest wstydem, że od 2015 roku władze RP te wartości łamią. Zadbamy, by te normy, zwłaszcza równe prawa kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami oraz mniejszości, były stanowczo egzekwowane. 

8. Unia wspólnego bezpieczeństwa

Europa potrzebuje dużych i mądrze zaplanowanych inwestycji w swoje bezpieczeństwo. Wymaga tego współczesny świat i nasze otoczenie, czasami wrogie. Będziemy się starać o ściślejszą współpracę obronną UE, ale i wzmocnienie sojuszu z USA w ramach NATO. Zapewnimy w Unii warunki do modernizacji polskiego przemysłu obronnego i środki na rozwój nowych technologii.

9. Unia Europejska dla młodych

Przyszłość Unii musimy projektować tak, by jak najlepiej służyła przyszłym pokoleniom. Otwartość, przedsiębiorczość i innowacyjność młodego pokolenia są gwarancją zrównoważonego rozwoju UE. Ułatwimy młodym podróżowanie po Europie, wprowadzając europejską legitymację studencką i szkolną gwarantującą jednolite zniżki i uprawniającą do opieki zdrowotnej w całej Europie. Na poziomie europejskich przepisów zadbamy o to, żeby staże zawodowe pozwalały młodym ludziom uniezależnić się finansowo oraz zdobyć doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy. 

10. Unia spójna transportowo i komunikacyjnie

Dokończymy rewolucję w polskiej komunikacji, zapewniając wszystkim Europejczykom, w tym Polakom, odpowiednie połączenia: kolejowe, drogowe i telekomunikacyjne. 


Partia Wiosna publikuje na swojej stronie www. swój program europejski w postaci książeczki do pobrania w formacie PDF. Ze względu na objętość broszury (16 stron) prezentuję wszystkie części tego programu, a po — opisy wyjaśniające każdą część i poszczególne punkty zapraszam Państwa do książeczki, którą można pobrać tutaj (pod obrazkiem z hasłami programowymi zaczyna się tekst, którego pierwszy punkt: Pobierz książeczkę z Europejskim Programem Wiosny wystarczy kliknąć, aby załadowała się jej zawartość).  

EUROPA DLA CIEBIE

Europejski Program Wiosny

Po etapie wspólnego handlu, po etapie przepływu kapitału, po etapie infrastruktury i otwartych granic czas na nową Europę. Czas na Europę, która na pierwszym miejscu stawia obywateli. Unia to nie tylko wspólnota autostrad i znikających szlabanów. Powinna być wspólnotą praw kobiet, godnego życia seniorów i ochrony zdrowia. Czas na inwestycję w człowieka i europejskie standardy życia. Czas na Europę dla Ciebie.

EUROPEJSKA OCHRONA ZDROWIA

Tańsze leki

Europejski Program Diagnostyki Zdrowotnej

Polska bez smogu

EUROPA NOWEJ SPÓJNOŚCI

Środki europejskie dla regionów

Europa dobrego prawa

Europejski Fundusz Wolnych Mediów

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wspólna polityka wizowa

Erasmus 2.0

Poznaj Europę

EUROPEJSKA RÓWNOŚĆ

Europejska Karta Praw Kobiet

Skuteczna ochrona przed przemocą

Wsparcie rodziny

Prawo do niezależnego życia

Europejska Karta Kultury i Sportu

Równe prawa dla wszystkich

BEZPIECZEŃSTWO DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH

Europejska polityka obronności

Wsparcie dla Ukrainy

Unia Energetyczna

Prawa zwierząt

Na końcu książeczki z programem europejskim Wiosny znajduje się tabela z kandydatami Wiosny do PE, gdzie każdemu kandydatowi podporządkowane są zadania do realizacji z zakresu tematycznego prezentowanego programu.

Książeczkę zamyka Umowa Biedronia, czyli postulaty Wiosny Roberta Biedronia przedstawione na konwencji założycielskiej:

  • Zagwarantujemy dostęp do lekarza specjalisty w ciągu 30 dni.
  • Do 2035 roku odejdziemy od gospodarki opartej na węglu.
  • Stworzymy 250 tysięcy miejsc w żłobkach.
  • Zagwarantujemy prawo kobiet do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12. tygodnia.
  • Podwoimy liczbę lekcji angielskiego. W każdym liceum, technikum i szkole branżowej umożliwimy wybór jednego przedmiotu w całości prowadzonego po angielsku

*           *           *

Mam nadzieję, że zainteresowanym trochę ułatwiłem zadanie. Pożytecznej lektury.

Od redakcji: dodajemy jeszcze jedno ważne miejsce do odwiedzania dla wyborców

Strona Główna

LEPIEJ WYBIERZ! Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja 2019.

Sławek

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com