eskalskiErnest Kajetan Skalski – ur. w roku 1935, z wykształcenia historyk, dziennikarzem został w 1958 roku, w dzienniku ”Sztandar Młodych”, awangardowym piśmie jak na owe warunki. Pracował w dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach, współpracował i współpracuje z radiem i telewizją. Był w redakcjach znaczących tygodników; ”Życie Gospodarcze”, ”Kultura”, ”Polityka”. W roku 1981 pracował w Tygodniku ”Solidarność”. W stanie wojennym współredagował podziemne: ”Tygodnik Wojenny” i ”Przegląd Wiadomości Agencyjnych” – PWA, będąc jednocześnie publicystą ”Tygodnika Powszechnego”.

Członek władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w roku 1981 i w czasie podziemnej działalności SDP.

Jeden z założycieli ”Gazety Wyborczej”, zastępca redaktora naczelnego i członek Zarządu Agory, a następnie komentator tamże. Krótko, do końca 2005 roku publicysta ”Rzeczpospolitej”.

Autor dwunastu książek – dziś kilku wolałby nie napisać – laureat Nagrody Bolesława Prusa i Nagrody Kisiela, przyznanej jeszcze przez Stefana Kisielewskiego.