Eugeniusz Noworyta: Franciszek wskazuje drogę

15.10.2018

Wymuszona przez papieża rezygnacja całego episkopatu Chile, a następnie jego decyzja o wydaleniu ze stanu kapłańskiego dwóch chilijskich biskupów za pedofilię – wyznaczają nowe standardy zwalczania tego przestępstwa przez Kościół.

Usunięcie biskupów, czyli najwyższych kościelnych funkcjonariuszy bezpośrednio podległych papieżowi, stanowi wytyczną, jak należy postępować w przypadku podobnych przestępstw popełnionych również na niższych szczeblach kościelnej hierarchii.

Pogląd, że taka kara jest wyjątkowa, zbyt drastyczna i wykracza poza normy stosowane w świeckich środowiskach zawodowych nie jest uprawniony. W wielu przypadkach ten proces samooczyszczania jest nawet bardziej zaawansowany. W dyplomacji wylatuje się ze służby nie tylko za pospolite przestępstwa, nie mówiąc o zbrodniach takich, jak pedofilia, ale również z powodu kradzieży, oszustwa czy zwykłych przekrętów (np. handlu z wykorzystaniem przysługującego dyplomatom zwolnienia od podatku), a także alkoholizmu. Nie jest to pełny rejestr pogwałcenia statusu dyplomaty; pomijam też konsekwencje wynikające z naruszenia politycznej lojalności, jednak już to przykładowe wyliczenie wystarcza aby dostrzec zbytnią wyrozumiałość w dotychczasowym podejściu Kościoła do podobnych przestępstw.

Standardy pozostawania w służbie zagranicznej nie są odosobnione. Podobnie sprawy wyglądają w innych, wymagających społecznego zaufania zawodach, jak służba zdrowia, edukacja czy sądownictwo. Wszędzie tam dla sprawców pospolitych przestępstw, zwłaszcza tych, które są wymierzone przeciwko zdrowiu i życiu innych ludzi, nie może być miejsca.

Zmiana nastąpiła też w Polsce i znalazła wyraz w bezprecedensowym wyroku sądu przeciw księdzu-pedofilowi, z uznaniem odpowiedzialności finansowej nie tylko bezpośredniego sprawcy, lecz także zatrudniającej go instytucji kościelnej. To również wyznacza nowe standardy, które, zastosowane zwłaszcza w przypadku zaniechania lub tuszowania przestępstw przez przełożonych, mogą znacząco wpłynąć na skuteczność zwalczania pedofilii przez sam Kościół, który, co jest widoczne, stara się uniknąć materialnej odpowiedzialności za przestępstwa księży.

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com