Krzysztof Łoziński: Ciekaw jestem…

…dwóch rzeczy:

12.08.2021

– Jak długo w polskiej publicystyce i polityce będą funkcjonować ludzie bredzący, że to jeszcze nie jest dyktatura?

– Jak długo Unia Europejska będzie tolerować państwo mafijne, rządzone bandyckimi metodami przez zorganizowana grupę przestępczą? W dodatku już całkowicie i otwarcie kwestionujące prawo i to nie tylko prawo europejskie, ale prawo w ogóle. Każde.

Jest jeszcze jeden aspekt, bardzo istotny. Warunkiem niezbędnym do członkostwa w UE jest przestrzeganie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji o Zakazie Stosowania Tortur lub Innego Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania.

Większości ludzi tortury kojarzą się z biciem, łamaniem kości, wyrywaniem paznokci. Tymczasem według Konwencji torturą jest także np. stanie lub przebywanie w wymuszonej pozycji. To właśnie zrobiła polska policja w Lubinie, gdzie przypadkowo wyłapywanym młodym ludziom kazano klęczeć w niewygodnej pozycji pod murem.

Torturą jest także przyciskanie zatrzymanego do ziemi ciężarem ciała dłużej, niż wymaga tego obezwładnienie i założenie kajdanek. Torturą jest mocne, do bólu, zaciskanie kajdanek itp.

Zabronione przez Konwencję jest nieludzkie traktowanie, np. wywożenie zatrzymanych daleko poza miejsce zamieszkania i zwalnianie ich tam, bez zapewnienia możliwości bezpiecznego powrotu.

Zabronionym poniżającym traktowaniem są nie tylko wyzwiska, ale i rozbieranie do naga zatrzymanych kobiet, zdzieranie z nich ubrania, Przewożenie ludzi zmuszanych do leżenia na podłodze radiowozu itp.

Mamy więc piękny kraj, w którym likwiduje się wolne media, całkowicie olewa prawo i stosuje tortury.

Przypomnę: zbrodnia, nawet ludobójstwo, zaczyna się powoli. Drepcze małymi kroczkami. Na naszych oczach te kroczki stają się coraz większe.

I co na to szanowna Unia i Stany Zjednoczone Oaza Wolności? Dalej będziecie bąkać nieśmiało i sprzedacie bandytom abramsy?

Krzysztof Łoziński

Emeryt

Ur. 16 lipca 1948 r., aktywista wydarzeń marca 68. Były działacz opozycji antykomunistycznej z lat 1968-1989, wielokrotnie represjonowany i dwukrotnie za tę działalność więziony.

Członek Honorowy KOD i NSZZ „Solidarność”

Autor o sobie

Print Friendly, PDF & Email
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com