Kategoria: Zarządzanie

Janusz Dąbrowski: Infrastruktura po „dobrej zmianie”

2016-02-23. W ciągu ostatnich 29 lat wszystkie większe inwestycje państwowe, szczególnie infrastrukturalne, były kontynuacją zamierzeń z lat poprzednich, niezależnie od zmian politycznych. Zmieniające się u władzy partie nie unieważniały nakreślonych przez poprzedników planów np. w budowie nowoczesnych dróg czy kolejnictwie. Nawet rewolucyjna idea …

Dr Paweł J. Dąbrowski: Kreatywne finansowanie

2014-12-04. Inspiracje ,,Pieniądze kręcą światem” mówiła piosenka z Kabaretu – i coś w tym jest.  Pieniądze to krwiobieg biznesu. Zdobycie pieniędzy to kluczowa sprawa gdy uruchamiamy nowy biznes, gdy widzimy możliwości rozwoju i gdy firma jest w tarapatach.   Pieniądze to często sprawa ,,być albo nie być”;  bez nich nawet …

Dr Paweł J. Dąbrowski: Mediacje – co robić?

2014-05-23. We wcześniejszych felietonach pokazywałem, jak mediacje mogą być bardzo pomocne  w rozwiązywaniu sporów biznesowych.  Tym bardziej, że polski system sądowniczy jest głęboko dysfunkcjonalny: wg szacunków Banku Światowego (raport Doing Business) prosta nawet sprawa przed sądem potrwa 685 dni… A znamy …
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com