Tag: Marcin Makowiecki

Marcin Makowiecki: Raport gęgaczy (2)

2015-10-02. Raport gęgaczy – o kłamstwach, manipulacjach i prawdziwych zamiarach środowiska PiS Liczący ok. 180 stron raport, zawierający analizę słów, czynów i dokumentów w/w środowiska, ukaże się drukiem i w Internecie za kilka, najdalej za kilkanaście dni. Wcześniej będziemy zamieszczać w Studiu Opinii, …

Gospodarstwa konkurencyjne

2015-03-12. Czy nasze rolnictwo charakteryzujące się (przez cały okres powojenny) dużym odsetkiem niewielkich gospodarstw, słabo wyposażonych, z ograniczonym kontaktem z rynkiem, których właściciele część dochodów czerpali z pracy zawodowej poza wsią, będzie mogło sprostać konkurencji z rolnictwem zachodnioeuropejskim? Odpowiedź przyszła wraz ze zmianą …
Marcin Makowiecki, Lech Parzuchowski: KIG o rolnictwie

Marcin Makowiecki, Lech Parzuchowski: KIG o rolnictwie

2014-11-09. Polskie rolnictwo i gospodarka żywnościowa otrzymywały systematycznie (już nawet w okresie przedakcesyjnym) dotacje z unijnych programów. W latach 2007–2013 dopłaty te wyniosły 28 621 mln euro. Obecnie konieczna jest ocena efektów społeczno-gospodarczych dotychczasowej wspólnej polityki rolnej UE i opracowanie …

Marcin Makowiecki: Chiny bliżej Europy

2014-04-17. Rozmowa z prof. Longinem Pastusiakiem  Dwa lata temu w Warszawie podczas forum gospodarczego i handlowego Wen Jiabao, ówczesny premier Chin, przedstawił program współpracy z szesnastoma krajami Europy Środkowej i Wschodniej. W listopadzie ubiegłego roku w Bukareszcie odbyło się kolejne posiedzenie z udziałem Li …

Marcin Makowiecki, Lech Parzuchowski: Ukraina – ważny partner gospodarczy

2014-01-13. Ukraina ma opracowany strategiczny program rozwoju rolnictwa w perspektywie do 2020 roku. Najważniejsze zagadnienia zawarte w tym dokumencie dotyczą rozwoju rolnictwa, infrastruktury i transportu, technologii oraz zagadnień społecznych i ekologicznych. Tematykę tę przedstawili niedawno prof. Sergii Kvasha, prof. Orest Furdychko i dr Oleksandr Zhemoyda …

Marcin Makowiecki, Lech Parzuchowski: Między Sofią, Plovdiv a Warszawą

2013-11-10. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie utrzymuje kontakty z wieloma naukowcami z Unii Europejskiej, a także poza jej obszarem. Od kilku lat współpraca ta rozwija się bardzo owocnie na linii Warszawa – Sofia. Organizowane są konferencje, wspólne badania naukowe, wyjazdy …

Marcin Makowiecki: Żywność pod specjalnym nadzorem

2013-04-27. Rozmowa z prof. Stanisławem Kowalczykiem, głównym inspektorem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Polski przemysł żywnościowy traci dobrą reputację, którą zyskał w ostatnich latach dzięki ogromnym inwestycjom i rozwojowi eksportu. Zaszkodziły nam takie afery, jak używanie soli technicznej w produkcji żywności, …

Marcin Makowiecki: Warto inwestować w rolnictwo

2013-03-09. Rozmowa z Kazimierzem Plocke, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jak będzie przebiegać – według jakiego scenariusza – reforma systemu podatkowego w rolnictwie oraz ubezpieczeń rolników (KRUS). Czy możliwe jest – i w jakim czasie – włączenie rolnictwa, w obu tych …
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com