Matthew Blackwell: Niebezpieczne życie antropologa

Marvin Harris: źródło YouTube
Marvin Harris: źródło YouTube

Chagnon za swojego największego krytyka uważał znanego antropologa, Marvina Harrisa. Harris został uhonorowany jako historyk antropologii po publikacji wszechstronnej pracy The Rise of Anthropological Theory. Był założycielem bardzo wpływowej, materialistycznej szkoły w antropologii i twierdził, że etnografowie powinni najpierw szukać materialnych wyjaśnień ludzkiego zachowania, zanim zaczną zastanawiać się nad alternatywami, ponieważ „życie społeczne ludzi jest reakcją na praktyczne problemy ziemskiej egzystencji3

Harris uważał, że struktura i „nadbudowa” społeczeństwa są w zasadzie epifenomenami „infrastruktury”, co znaczyło, że ekonomiczna i społeczna organizacja, przekonania, wartości, ideologia i symbolizm kultury wyewoluowały jako wynik zmian w materialnych warunkach danego społeczeństwa i że pozornie osobliwe praktyki kulturowe na ogół odzwierciedlają stosunek człowieka do jego środowiska. Na przykład, zakaz jedzenia wołowiny wśród Hindusów w Indiach nie był pierwotnie spowodowany religijnym zakazem.

Zakazy religijne same są epifenomenem prawdziwych przyczyn: krowy są bardziej przydatne do ciągnięcia pługów, produkcji nawozu i łajna na opał. Kulturowy materializm ignoruje opinie ludzi w społeczeństwie i próbuje odkryć ukrytą za tymi opiniami rzeczywistość.

Naturalnie, kiedy Yanomamö wyjaśniali, że wojny i walki były spowodowane przez kobiety i wendetę, Harris szukał materialnego wyjaśnienia, które opierałoby się na bezpośredniej trosce o przetrwanie. Dane Chagnona wyraźnie potwierdzały, że im większa wioska, tym bardziej prawdopodobne są walki, przemoc i wojny. W książce Good to Eat: Riddles of Food and Culture Harris argumentował, że walki zdarzają się częściej w większych wioskach Yanomamö, ponieważ te wioski szybciej ogołacają okoliczne lasy deszczowe ze zwierzyny niż mniejsze wioski, nie zostawiając mężczyznom żadnej innej możliwości poza walczenia ze sobą lub atakowania zewnętrznych grup, by zdobyć mięso dla zaspokojenia swoich potrzeb odżywczego białka.

Kiedy Chagnon przedstawił materialistyczną teorię Harrisa Yanomamö, śmiali się i odpowiedzieli: „Chociaż lubimy mięso, lubimy kobiety znacznie bardziej”4. Chagnon sądził, że mniejsze wioski unikały przemocy, ponieważ składały się ze ściślejszych grup krewnych – te społeczności miały tylko dwie lub trzy rozszerzone rodziny i rozwinęły bardziej stabilny system wzajemnego pożyczania żon.

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com