Piotr Rachtan: Czyim prezes PiS był agentem…

…czyli Jarosław Kaczyński przy Okrągłym Podstoliku

06.02.2019

Wtedy nie uświadamialiśmy sobie, w jakiej rzeczywistej kondycji jest władza. Tak jak do dziś wielu obserwatorów nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy, który powiedział, że podczas obrad Okrągłego Stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami – powiedział doradca prezydenta Dudy, prof. Andrzej Zybertowicz


Uwaga: tekst podzielony na strony!

Wtedy, przed 30 laty przy „podstoliku prawnym”, po stronie solidarnościowej zasiadał m.in. dr Jarosław Kaczyński. Przed dwoma laty opublikowaliśmy w Monitorze Konstytucyjnym artykuł cytujący jego wystąpienia w kontekście obecnej deformy sądownictwa, którą od ponad 3 lat przeprowadza kierowana przez Kaczyńskiego Zjednoczona Prawica. Choć nie sądzimy, by A. Zybertowicz podejrzewał swego politycznego mentora o agenturalną przeszłość, chcemy przypomnieć tamten artykuł, by czytelnicy wyrobili sobie sami zdanie o możliwych motywach prezesa PiS wtedy i dzisiaj. Do artykułu z 2017 roku dodajemy dwa załączniki do sprawozdania z obrad Podzespołu: listę uczestników (przedstawicieli władzy z jej własnymi agentami wedle nomenklatury prof. Zybertowicza) oraz projekt Krajowej Rady Sądownictwa i sposobu powoływania jej członków, czemu zapewne ówczesny dr Jarosław Kaczyński wcale się nie sprzeciwiał [Redakcja].

Jarosław Kaczyński przy Okrągłym Podstoliku

Luty – marzec 1989 roku. Okrągły Stół. Podzespół do Spraw Reformy Prawa i Sądów. Przewodniczą: minister sprawiedliwości Łukasz Balcer i prof. Adam Strzembosz.

Dr Jarosław Kaczyński nie był zbyt aktywnym uczestnikiem tych debat. Nie robi wrażenia dobrego znawcy przedmiotu, jego wypowiedzi mają charakter albo ogólny, raczej polityczny, bądź ogólnikowy i przyczynkarski. Nie wchodzi w polemiki merytoryczne. Przypomina raczej asystenta.

Kilka procent wypowiedzi zapisanych w stenogramie nie ma odnotowanych przez stenotypistki nazwisk (uczestnicy, zabierając głos, nie przedstawiali się). Zapewne były to głosy osób słabo im znane. Nie dotyczy to głównych protagonistów obrad, najbardziej aktywnych dyskutantów. Do których dr Kaczyński z pewnością nie należał.

Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre wygłoszone wtedy poglądy Jarosława Kaczyńskiego, konfrontując je z jego dzisiejszą postawą i politycznymi projektami, które od kilkunastu lat usiłuje zrealizować.

Publikujemy wypowiedzi, nie poprawiając składni, lekko tylko modyfikując interpunkcję. Kontekst – w stenogramie.

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com