Tag: Prof. Łukasz A. Turski

Prof. Łukasz A. Turski: Sztandar nieuctwa płynie ponad trony  

2015-06-05. Dwieście dwadzieścia lat temu Komisja Edukacji Narodowej, a w sto lat potem przywódcy zapomnianego dziś Strajku Szkolnego próbowali stworzyć i odbudować nasz system edukacji powszechnej od szkolnictwa wyższego (Hugo Kołłątaj) po szkoły powszechne (Marian Falski). Stworzony po I Wojnie system kształcenia …
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com