Tag: Stefan Wyszyński

Stanisław Obirek: Czy Stefan Wyszyński był antysemitą?

8.09.2021 Jeszcze przed beatyfikacją Stefana Wyszyńskiego polski kościół katolicki rozpoczął prawdziwą kanonadę, mającą przekonać Polaków, że jest nie tylko usprawiedliwiona, ale wręcz niesprawiedliwie opóźniona ze względów zgoła niezrozumiałych. Ks. Waldemar Chrostowski wskazuje wręcz konkretnych „wrogów” Prymasa Tysiąclecia, którymi mają być jego zdaniem …