Tag: Tomasz Kamusella

Tomasz Kamusella: Biedni Polacy patrzą na granicę

17.10.2021 Reżym obecnie rządzący Polską przekroczył Rubikon. Zaczął zabijać. Zabijać podejmowanymi działaniami – a także poniechaniem działań, do których prawnie i etycznie jest zobligowany. Na koniec września 2021 roku prasa donosiła przynajmniej o sześciu uchodźcach zmarłych na granicy polsko-białoruskiej. Na chwilę obecną tych …

Tomasz Kamusella: Polska pozbawiła…

  …Ślązaków godności 2018-08-01. Najmniej u siebie Ślązacy są we własnym hajmacie – (Górnym) Śląsku. Mogą sobie być Ślązakami w Katalonii, Walii, lub Bawarii, a nawet w Warszawie, lecz nie w Śląsku. Przecież Śląsk to „odwiecznie polska ziemia Piastów”, jedna z krain „Staropolski”, tak więc nie może być inny …

Tomasz Kamusella: Dupowaci Ślązacy?

2017-04-30.  W ciągu ostatniego ćwierćwiecza utarł się i wszedł do polskiego imaginarium społeczno-politycznego stereotyp „dupowatego Ślązaka.” Frazą tą często – i raczej bezrefleksyjnie – posługują się publicyści piszący o Ślōnsku, w tym i nestor polskiego filmu i polityki, czyli Kazimierz Kutz. Stereotyp ten …

Dr hab. Tomasz Kamusella: Brakujący Żydzi

2016-12-28. Ostatnimi czasy w Polsce, coraz bardziej oddalonej od wzorców, nakazów i standardów PRL, coraz (z pewną kwalifikacją, jednak) wolniejszej i demokratycznej Polsce, pojawiło się parę filmów i książek pokazujących, że brutalne wyrwanie z niej żydowskiej komponenty za II wojny światowej, Holocaustu i w PRL-u otworzyło niegojącą …