Tag: Walter Chełstowski

Jakieś Tam Życzenia (Noworoczne):

Dla Mądrych: Rozumu Dla Głupich: Głupoty Dla Wszystkich: Pokorności Cnoty Dla Starych: Młodości Dla Młodych: Starości Dla Kobiet: Mężczyzn Rozumności Dla Mężczyzn: Kobiet Spokojności Dla Zwierząt: Ludzkości Dla Ludzi: Społeczności A Dla Wszystkich: Młodości W Radości …

Walter Chełstowski: Mój stan wojenny

Dziś zrozumiałem. Żyłem i wychowywałem się inaczej niż pokolenie Rodziców czy Dziadków. Urodziłem się w 1951 roku. Oni pamiętali, jakkolwiek nazywaną, demokrację z lat 1918-1939. Partie, gazety, ulotki, demonstracje uliczne, manifesty polityczne, Berezę Kartuską, Centralny okręg Przemysłowy, budowę Gdyni, …
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com