Kategoria: Jastrząb lata

Marek Jastrząb: Doliniarze z górnej półki

2017-05-09. ozwólcie, że skoncentruję się na plądrowaniu. Towarzyszy nam od zarania dziejów. Tak długo, że nie wiedzieć kiedy – obrosło w zwyczaj. A nawet stało się dozwolonym prawem. Nieomal tradycją. Czymś, tak pospolitym, że już nikogo nie zdumiewa. Nie dziwi, zważywszy na powszechność tego procederu. O wstydzie i dyshonorze nie mówiąc. Nie mówiąc …

Marek Jastrząb: Tło

2017-04-23. Najgorszą z wad jest nie mieć żadnej Honoriusz Balzak Bal w Sceaux amieszki są z początku buntem zrodzonym ze społecznego niezadowolenia. Buntem kierowanym przez ludzi prawych, o czystych rękach i szlachetnych intencjach. Zrywem obywatelskiej desperacji. Sprowokowane są bezsilnym poczuciem krzywdzących dysproporcji w podziale …

Marek Jastrząb:  „Przekrój”

2017-04-03. lekroć myślę o losach tego pisma, pisma, którego nie zniszczył komunizm, zaś wykończył kapitalizm, a raczej jego parodia – dokucza mi depresja; lata temu krążyła po Polsce piosenka Sikorowskiego „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”. A ja sobie śpiewałem: nie przenoście nam …

Marek Jastrząb: Rok 1984, czyli mielonka z człowieczeństwa

2017-02-09. Tego nas nauczyli politycy. I uczą nadal. To oni potwierdzają swoim działaniem „racjonalne” rozumienie reguł rządzących światem. To dzięki nim jesteśmy niefrasobliwą tłuszczą. Dyskretnie sterowaną, wyzutą z honoru, patriotyczną w coraz to nowszych konfiguracjach. Nie zabraknie twarzy, które można deptać Rok …

Marek Jastrząb: Obczyzna, polszczyzna

2016-12-17. o dobrego tonu należy wysławianie się jak byle cioł. Mało kto się temu sprzeciwia. Większość zaproszonych choćby do telewizyjnego studia nie odważa się na poprawne mówienie. A nie odważa, bo nie chcą wyjść na zrzędliwych moralistów. 1 Ostatnio przygnębiają mnie rozmaitego autoramentu …

Marek Jastrząb: Dwa oblicza tego samego

2016-12-06 oszczególny człowiek – pisklęciem będąc – widzi świat na różowo. Cieszy się bez względu na ostrzegawcze szepty zastrachanych odważniaków. Papkinów prorokujących mu klęskę. Marzeniową zapaść. Ignoruje bojaźliwe przestrogi w stylu TO SIĘ NIE UDA, TO NIEMOŻLIWE. Aż go zatyka na myśl, że ma …

Marek Jastrząb: Dla dobra ogółu

2016-11-25. dążyliśmy oswoić się z myślą, że wygrywająca partia zaraz przywłaszcza propagandową trąbkę nazywaną mediami. Co jest wyborczą tradycją każdego zwycięskiego ugrupowania. Przywilejem i powinnością szanujących się rzezimieszków. Lecz jeszcze nie nadążamy z akceptacją obecnej SKALI czystek w tychże nośnikach złej energii; …

Marek Jastrząb: NA RYBY, NA LWY BY

2016-11-20. bserwujemy zmiany obyczajowe. Niektóre na lepsze, (np. szczerość, otwartość, zapomniane poczucie godności). Często na złe (np. awanturnictwo, egoizm, narastająca znieczulica). Z tym, że ewolucje złych  należałoby powstrzymać i tępić w zarodku. Z tym, że mało komu się chce; gros woli trzymać się podpiłowanej gałęzi. Dość …
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com